TAEKWONDIX, Wrocław 53-325, ul. Hallera 81
071 361 87 35 / 601 05 88 07
taekwondix.office@gmail.com
|

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO

Obraz1

Szanowni Państwo, dzieci, młodzież! Z dumą pragniemy poinformować, że po blisko rocznym czasie oczekiwania otrzymaliśmy rejestrację znaku towarowego TAEKWONDIX. Po bardzo skomplikowanych procedurach prawnych, wnikliwej analizie i weryfikacji oraz dzięki uprzejmości firmy SDZLEGAL SCHINDHELM, która włożyła nieoceniony wkład w rejestrację naszego znaku towarowego, udało się uzyskać zastrzeżony, międzynarodowy znak towarowy TAEKWONDIX. Od dnia 28.08.2014 będzie można oznaczać nazwę TAEKWONDIX zastrzeżonym symbolem „®” jak wiele firm i marek znanych na całym świecie! Prawo ochronne na znak towarowy będzie trwało do dnia 20.03.2024 roku.

SYSTEM TAEKWONDIX

Taekwondix to dziecięcy świat kart edukacyjnych i motywacyjnych, kolorowych kostek, kolorowych plansz i pionków, gier planszowych, gier edukacyjnych i logicznych, kolorowanek, nalepek, pieczątek, gier i zabaw w trakcie treningu, przed treningiem, po treningu. Autorem, pomysłodawcą i producentem jest mgr Andrzej Undro IV DAN, prezes i trener Sportowego Klubu Wrocławska Akademia Taekwon-do. System Taekwondix powstał w 1996 roku. Przez wiele lat był modyfikowany i ulepszany, aż wreszcie doczekał się zastrzeżonego znaku towarowego. Jest to zestaw wielu setek kart motywacyjnych i edukacyjnych, gier karcianych, kostkowych i planszowych dla najmłodszych adeptów Taekwon-do. W zamyśle autora system TAEKWONDIX ma być alternatywą dla spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych i osób nietrenujacych Taekwon-do.

W żadnym jak do tej pory programie nauczania stylów i sztuk walki (w Europie i na świecie) taki system nagradzania i wyróżniania nie istnieje! Nazwa Taekwondix nawiązuje do dziecięcego świata bajek, w którym żyją takie postaci jak Asterix, Obelix, Panoramix, Idefix, ale też Dolyochagix, Yopix, Yopbiturochagix i inni. Taekwondix to świat postaci wymyślonych, ale nawiązujących swoim klimatem i nazwami do TAEKWON-DO – stąd nazwa TAEKWONDIX.

Już wkrótce pojawią się na rynku rodzinne gry planszowe i logiczne dla najmłodszych adeptów Taekwon-do, ale także dla tych, ktorzy nie trenują Taekwon-do – również rodziców.

Dear children, youth and parents! We would like to proudly announce that after almost a year of waiting we received an official register of the TAEKWONDIX trademark. After passing many complicated civil procedures, precise analisys, verifying and also thanks to the courtesy of the SDZLEGAL SCHINDHELM company, whose help in registration turned out to be priceless, we managed to acquire a reserved, international TAEKWONDIX trademark. Since 28th Aug 2014 the TAEKWONDIX name can be labelled with a registered symbol „®”, just like many companies around the world! The civil protection of the trademark will last until 20th Mar 2024.

THE TAEKWONDIX SYSTEM

Taekwondix is a children’s world of motivation and education cards, colourful dices, counters and boards, puzzles, education games, colouring sheets, stickers, stamps, games and plays during, before and after the training. The author, producer and creator of the main idea is master Andrzej Undro IV DAN, chairman and coach in the Wroclaw Taekwon-do Academy. The Taekwondix system was created in 1996. Over many years it was being modified and improved, and now it finally received a registered trademark. This is a set of hundreds of education and motivation cards, dice and board games for the youngest Taekwon-do adepts. According to the author’s original idea TAEKWONDIX is meant to be an alternative for spending free time by children, youth and also adults and people who dont train Taekwon-do.

There is no other martial arts teaching programme (neither in Europe, nor around the world) which uses such rewarding and motivation system! The Taekwondix name refers to the children’s world of tales, which tell the story of such characters as Asterix, Obelix, Panoramix, Idefix, but also Dolyochagix, Yopix, Yopbiturochagix and more alike. Taekwondix is a world of imaginary characters, but it refers through its names and climate to TAEKWON-DO – this is how the TAEKWONDIX name was created.

Soon there will be released family games and puzzles for the youngest Taekwon-do adepts, but also for the ones who don’t train – the parents.